System oszczędzania energii N2

NC-2 jest używany do kontrolowania napełniania szafy suchym powietrzem do stanu uzyskania wymaganej wilgotności względnej. Przykład: jeśli wymaganym warunkiem jest RH = 5%, wówczas suche powietrze przestanie wypełnić szafę z chwilą osiągnięcia stanu 5%. Suche powietrze to może być azot, CO2 lub inny gaz nieaktywny. Najczęściej jako suche powietrze w szafach klimatycznych azotowych wykorzystywany jest azot. Tradycyjne szafy azotowe umożliwiają ciągłe napełnianie azotem. Zastosowanie NC-2 pozwala na zaoszczędzenie 30-60% azotu.

Cyfrowy sterownik azotu

NC-2

NC-2

  • Oszczędność energii: Suche powietrze nie napływa ciągle.
  • Łatwość instalowania: Każdą tradycyjną szafę klimatyczną można usprawnić w ciągu 20 minut instalując NC-2.
  • Rejestracja danych: Ważne jest sprawdzanie, czy warunki przechowywania spełniają normy J-STD-033B.
  • Przypominanie o kalibracji: efekt dryftu czujników może wpływać na dokładność. Aby spełniać wymagania ISO w tym modelu zaoferowano unikalną funkcję przypominania o upływie czasu kalibracji.
  • Ustawianie alarmu: Są dwa rodzaje alarmu: błyskanie i buczek. Alarm będzie włączany, gdy wilgotność względna lub temperatura będą wyższe od ustawionego górnego progu granicznego. Alarm optyczny i akustyczny można włączać z różnymi wartościami opóźnienia.

Energooszczędna szafa N2

Obniża zużycie N2! Zawsze zwiększa zyski!
  • Napełnianie N2 zostanie wyłączone po osiągnięciu zaprogramowanej wilgotności względnej. Oszczędzasz wiele dzięki konstrukcji N2.
  • Jeśli już masz tradycyjną szafę N2, możesz wybrać cyfrowy sterownik azotu by przerobić twoją szafę N2 na szafę energooszczędną N2.
A. Energooszczędna szafa jest wyposażona w ukazane niżej moduły: B. Na górze szafy azotowej można zainstalować cyfrowy sterownik azotu.
Opcje

Na zewnątrz QDN można zainstalować przepływomierz.

Rejestrator danych i czytnik z oprogramowaniem Humidity Manager V2

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej