Proszę o wypełnienie poniższego formularza. Link do pobrania katalogu zostanie Państwu wysłany na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RobTools moich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia. RobTools gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo wglądu do nich oraz wnoszenia poprawek.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej